اجزای سفره عقد

اجزای سفره عقد

اجزای سفره عقد ایرانی

 • قرآن کریم
 • شمعدان
 • جا نماز
 • نبات نماد آروزی شیرینی پیوند است.
 • نقل به نشانه ی شیرین کامی است.
 • سکه برای افزایش روزی عروس و داماد گذاشته می شود.
 • تخم مرغ نماد تولد و تداوم نسل است.
 • گردو بادام و فندق نشان آرزوی گسترده بودن سفره خوراک عروس و داماد و توانمندی آنها.
 • نان و پنیربه نشانه برکت خداوند و پنیر را با نیت وسعت روزی و سپید بختی.
 • سبزی نشانگر سر سبزی و سلامتی و خرمی می باشد.
 • گل نشانه شادابی و طراوات و به عنوان نمادی از زیبایی این پیوند.
 • شیرینی به نشانه به ارمغان آوردن شهد خوشبختی.
 • میوه
 • عسل پس از جاری شدن صیغه عقد به منظور آن که عروس داماد در آینده مایه ی شیرین کامی و دلارامی هم باشند.
 • جا حلقه ای
 • اسپند به نیت دور نگه داشتن چشم بد از وصلت عروس و داماد.
 •  کله قند، ساییدن یک جفت کله قند هم شکل و هم اندازه روی پارچه بر سر عروس و داماد به نیت فرو باریدن شادی و شیرینی بر سر آنها می باشد.
 • ادویه، برنج، گندم، نمک، به عنوان برکت.
 • ترمه که نسل در نسل در خانواده عروس بوده، معمولاً این پارچه ترمه را در پارچه ای سفیدی که وسایل بر روی آن چیده می شود می گذارند.
 • آینه رو به عروس و داماد قرار می گیرد تا با نگریستن در آن دلهایشان نسبت به هم مانند آینه صاف و زلال باشد و سعادتمند شوند.

سفره عقد یکی از سفره های سنتی ایرانی است که در مراسم عقد یا هنگام عروسی پهن می شود و عروس و داماد بر سر آن می نشینند و به خطبه عقد گوش فرا میدهند.سفره عقد در اکثر شهرهای ایران رواج دارد.

مقالات

 

سفره عقد
سفره عقد

اینستاگرام ما

bagh_asrenovin